20 Mart 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31429

KANUN

KÖR, GÖRME ENGELLİ VEYA BAŞKA BİR NEDENLE BASILI MATERYAL
OKUMA ENGELLİ KİŞİLERİN YAYIMLANMIŞ ESERLERE ERİŞİMİNİN

KOLAYLAŞTIRILMASINA DAİR MARAKEŞ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 7299                                                                                                 Kabul Tarihi: 11/3/2021

MADDE 1 – (1) 27 Haziran 2013 tarihinde Marakeş’te imzalanan “Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/3/2021