18 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31427

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

SAĞLIK MESLEK MENSUBU OLMAYAN PERSONELİN SAĞLIK PERSONELİ

YOKLUĞUNDA YAPMAYA YETKİLİ OLDUKLARI ACİL TIBBİ

MÜDAHALELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/3/2016 tarihli ve 29661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensubu Olmayan Personelin Sağlık Personeli Yokluğunda Yapmaya Yetkili Oldukları Acil Tıbbi Müdahaleler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Muharip veya operasyonel sıhhiye: Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât Birlikleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Komando Birlikleri, Özel Mayın Arama ve Temizleme Birlikleri, Su Altı Taarruz Komutanlığı, Su Altı Savunma Komutanlığı, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, Sahil Güvenlik Özel Harekât Timleri ile Polis Özel Harekât Sıhhiyesinde, sıhhiye nitelikli kadrolarında görev yapan sağlık meslek mensubu olmayan tüm sınıflara veya branşlara mensup personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma ve Muharebe Arama Kurtarma İhtisaslı Personelinden; 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitimleri başarıyla tamamlamış, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen iş ve işlemleri 7 nci maddede belirtilen hallerde yapmaya yetkili olan personeli,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Sağlık Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/3/2016

29661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2017

30258