17 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31426

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN

SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/28)

MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketler; 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edilmiştir.

 

Firma Unvanı

Adres

Süre

GLOBAL GRUP SURVEY DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Atatürk Mah. Şeref Sk. No:41/3

Ataşehir/İstanbul

Bir (1) ay

ST GÖZETİM VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Erenköy Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Cad. Mormin Apt. No: 272/15 Kadıköy/İstanbul

Bir (1) ay

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.