11 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31420

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE BURUNDİ CUMHURİYETİ

HÜKÛMETİ ARASINDA ASKERÎ ÇERÇEVE ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7289                                                                                         Kabul Tarihi: 25/2/2021

MADDE 1 – (1) 10 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/3/2021