11 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31420

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE ŞİLİ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7288                                                                                         Kabul Tarihi: 25/2/2021

MADDE 1 – (1) 7 Aralık 2017 tarihinde Kolombo’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/3/2021