11 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31420

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA BALIKÇILIK VE DENİZ EKONOMİSİ ALANINDA

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7286                                                                                         Kabul Tarihi: 25/2/2021

MADDE 1 – (1) 28 Şubat 2018 tarihinde Nuakşot’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/3/2021