11 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31420

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KALKINMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI VE

ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 7283                                                                                         Kabul Tarihi: 25/2/2021

MADDE 1 – (1) 26 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşması” ve Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair “Notalar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10/3/2021