8 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31417

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ÜRÜNLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 19/11/2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Doğal ürünlerin dolum, paketleme, fiyatlandırma, satış, dağıtım, pazarlama ve benzeri işlerini gerçekleştirmek.

s) Üreticiler tarafından üretilen doğal ürünler için çeşitli hizmetler vermek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2019

30953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2020

31128