8 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31417

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, İngilizce ve Fransızca hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2010

27657

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/9/2014

29116

2-

19/5/2015

 29360 

3-

12/9/2015

29473

4-

20/3/2016

29659

5-

26/10/2016

29869

6-

6/9/2017

30172

7-

15/4/2018

30392

8-

4/10/2019

30908