6 Mart 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31415

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/31)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/10)

 

MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in EK-1’indeki Bitkisel Üretim Destekleme Fiyatlarında yer alan “Mazot ve Gübre Desteği” bölümü ile “Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da)” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2020

31315

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2020

31350