6 Mart 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31415

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SU VE TOPRAK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 18/7/2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.