1 Mart 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31410

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragrafı ile aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yıl içi başarı notu; ara sınavların %70’i, kısa sınavların %20’si ve sınıf içi başarı notunun %10’u toplanarak hesaplanır. Bunlardan;

a) Her yarıyıl içinde en az bir tane olmak üzere gerekli sayıda ara sınav yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim- öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2012

28309