25 Şubat 2021 Tarihli ve 31406 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3582)

 

YÖNETMELİK

––  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/7)

––  Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 14/1/2021 Tarihli ve E: 2020/102, K: 2021/1 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2017/31971 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 16/12/2020 Tarihli ve 2018/6143 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.