24 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31405

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2014/32/AB)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin eki EK-X’un Bölüm II’sinin “Uygunluk Değerlendirmesi” başlıklı kısmında yer alan “A1” ibaresi “A2” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2016

29757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/10/2017

30210