21 Şubat 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31402

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2016 tarihli ve 29873 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.