21 Şubat 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31402

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.