20 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31401

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE KONFEDERASYONU ARASINDA

TARIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

VE ANLAŞMANIN EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN

CUMHURBAŞKANINCA DOĞRUDAN ONAYLANMASINA

DAİR YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7275                                                                                                 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 25 Haziran 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021