20 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31401

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KARADAĞ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA
SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ NOTALARLA BİRLİKTE ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7272                                                                                                 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 17 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması”nın “Notalar”la birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021