20 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31401

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÛMETİ ARASINDA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ NOTALARLA

BİRLİKTE ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7271                                                                                                 Kabul Tarihi: 10/2/2021

MADDE 1 – (1) 13 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askeri İş Birliği Anlaşması”nın “Notalar”la birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

19/2/2021