17 Şubat 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31398

YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin I Sayılı Cetveli aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     “

I SAYILI CETVEL

DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLER

SIRA NO:

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

A) BAŞKANLIK

 

1

Kurum Başkanı

Bakan

-

 

2

İç Denetçi

Başkan

-

 

3

Başkanlık Sekretaryasında Çalışan Personel

Başkan

 

B) BAŞKAN YARDIMCILIKLARI

 

1

Başkan Yardımcısı

Başkan

-

 

2

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

3

Baş Müfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

4

Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

C) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

1

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

 

 

2

Hukuk Müşaviri, Avukat ve Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

Ç) SRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

 

1

Daire Başkanı

Başkan

 

 

2

Diğer Personel

Daire Başkanı

Başkan

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2012

28434