13 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31394

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL KURUL

TOPLANTISINA KATILACAK ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİNİN

SEÇİMİNE DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/1/1996 tarihli ve 22520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurul Toplantısına Katılacak Öğrenci Temsilcilerinin Seçimine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.