13 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31394

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/1993 tarihli ve 21794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.