13 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31394

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN

GÖREV, ÇALIŞMA VE VEKALET ÜCRETİNİN DAĞITILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/3/2000 tarihli ve 23990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.