13 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31394

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.