11 Şubat 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31392

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2021 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

21,797

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

21,317

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

19,165

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

18,400

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

17,646

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

16,767

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

15,928

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

15,010

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

14,332

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

13,132

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

10,658

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

10,261

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

9,664

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

9,382

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

8,584

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

8,462

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

7,904

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

7,620

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

7,349

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

6,869

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

6,705

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

6,426

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

6,149

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

5,950

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

5,789

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

5,430

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

5,149

2009

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,992

2009

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,750

2010

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,593

2010

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,428

2011

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,157

2011

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,988

2012

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için

3,731

2012

2.

dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,474

2012

3.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,466

2013

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,307

2013

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,298

2014

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,162

2015

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,096

2015

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,061

2016

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,870

2016

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,857

2017

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,729

2017

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,730

2018

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,529

2018

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,507

2019

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,270

2019

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,294

2020

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,135

2020

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,124

2021

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,000

 

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,298) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 6/8/2020 tarihli ve 31205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.