7 Şubat 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31388

YÖNETMELİK

Trabzon Üniversitesinden:

TRABZON ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 31/8/2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin başlığı "Kayıt dondurma ve ek süre" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/8/2020

31230