2 Şubat 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31383

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (UFSEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/2/2003 tarihli ve 25016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM) Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM)’nin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak örgün, uzaktan veya karma yöntemle verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve topluma hizmet amacıyla, kamu ve özel sektörün çeşitli kesimlerine, çeşitli bilgi düzeyinde eğitim programları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/2/2003

25016

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2020

31113