17 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31367

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ (ADÜDİLMER) YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/1995 tarihli ve 22425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜDİLMER) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.