16 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31366

DÜZELTME

15/1/2021 tarihli ve 31365 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/1/2021 tarihli ve 3428 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararın 2 nci maddesi, söz konusu maddenin ikinci fıkrasında sehven yer alan (f) bendi madde metninden çıkartılarak düzeltilmiştir.