13 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31363

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2003 tarihli ve 25275 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelin; Hukuk Müşavirliği kısmına “HUKUK MÜŞAVİRİ” ibaresiyle başlayan satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, “ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI” ibaresi ile başlayan satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiş, “İNSAN KAYNAKLARI” ibaresi “PERSONEL” olarak değiştirilmiştir.

 

“

AVUKAT

I. HUKUK MÜŞAVİRİ

GENEL MÜDÜR

”

“

 

TAŞINMAZ DEĞERLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR

DİĞER PERSONEL

DAİRE BAŞKANI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.