3 Ocak 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31353

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EREZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/12/2009 tarihli ve 27445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Elektro-Erezyon ile İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.