2 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31352

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YABANCI DİL SERTİFİKASI

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/5/2002 tarihli ve 24767 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yabancı Dil Sertifikası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.