23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31343

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bedelen” ibaresi “Bedelen” olarak ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Heyet; başkan, muhasip, mutemet ve ihtiyaç duyulan diğer üyelerden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

Eki için tıklayınız