19 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31339

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DAĞITIM TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/11/2020 tarihli ve 31309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut üçüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bağış, sponsorluk, reklam ve tanıtım giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri ile bu Tebliğde sayılanlar dışında kalan ceza ve tazminat giderleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2020

31309