18 Aralık 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31338

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE TURİZM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 2/3/2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.