18 Aralık 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31338

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KALKINMA ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 20/1/2014 tarihli ve 28888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.