12 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31332

YÖNETMELİK

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ

YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Gazetelerin basılı sayısında yayınlanan resmî ilânların Kurumun ilân portalında (ilan.gov.tr) görüntülenmesini sağlayan dijital pano (widget) uygulamasına kendi internet (haber) sitesinin ana sayfasında görünür alanda yer veren ve ilân portalından Kurum Genel Müdürlüğünün belirleyeceği ilanlardan en az üç farklı ilanı kaynak göstererek her gün kendisine ait internet (haber) sitesinde Kurum Genel Müdürlüğünün belirleyeceği şekilde kullanıp ilân portalındaki ilgili ilanın linkini koyan gazetelere 1/6 oranında,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2016

29848

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/4/2017

30035

2-

18/7/2017

30127

3-

20/12/2017

30276

4-

15/3/2018

30361

5-

16/9/2018

30537

6-

28/9/2018

30549

7-

2/3/2019

30702