3 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31323

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Muafiyeti kabul edilen öğrencilerden belirli bir AKTS’nin üzerinde muaf olanların intibak edilecekleri sınıfın belirlenmesinde Muafiyet, Ders Denklik, Not Transfer ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılır.’’

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2012

28508

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/10/2017

30204

2-

8/11/2017

30234

3-

18/11/2018

30599

4-

25/10/2019

30929

5-

27/3/2020

31081

6-

7/7/2020

31178