16 Kasım 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31306

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/2/1999 tarihli ve 23603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.