11 Kasım 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31301

YÖNETMELİK

Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Daire/Merkez Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter Yardımcısı, Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter pozisyonlarına atanacaklar ve muvazzaf askerlik amacıyla ayrılanlar hariç olmak üzere tazminatını alıp ayrılanlar ile 63 üncü maddeye aykırı hareket edenler ve disiplin suçu sonucu işine son verilenler hiçbir suretle,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2002

24815

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/1/2017

29940

2-

16/1/2018

30303