31 Ekim 2020 Tarihli ve 31290 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3153)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3154)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3155)

––  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3156)

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

––  29/3/2020 Tarihli ve 2327 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylanan “Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Yürürlük Tarihinin 1/7/2020 ve Mezkûr Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilen “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin Sona Erme Tarihinin 1/12/2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3157)

 

YÖNETMELİKLER

––  Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği

––  Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

––  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

––  Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/10/2020 Tarihli ve 9658, 9661, 9662 ve 9663 Sayılı Kararları

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.