26 Ekim 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31286

YÖNETMELİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI MATEMATİK VE HESAPLAMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Matematik ve Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.