17 Ekim 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31277

TEBLİĞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULUSAL ARAMA VE KURTARMA PLÂNINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2002/4)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Arama ve Kurtarma Plânına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.