14 Ekim 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31274

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YERLİ HAYVAN IRK VE HATLARININ TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/39)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO : 2020/22)

 

MADDE 1 – 12/12/2004 tarihli ve 25668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “ek-59’da” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Efe Arısı Ekotipi Ek-60’da, Gökçeada Arısı Ekotipi Ek-61’de” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-60 ve Ek-61 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.