13 Ekim 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31273

DÜZELTME

26/9/2020 tarihli ve 31256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 25/9/2020 tarihli ve 3018 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki koordinat listesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12/10/2020 tarihli ve 84901512-253.02-E.213815 sayılı yazısına istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.

 

Liste için tıklayınız.