4 Ekim 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31264

YÖNETMELİK

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir lisans programının ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı ve bu derslerin ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciye, programdan ayrılmak istemesi halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Mezuniyet tarihi, ön lisans diploması almaya hak kazanılan yarıyılın akademik takvimde belirlenen sınavlarının son günüdür.”

“(4) Programlardan mezuniyet tarihi aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Lisans programlarından yarıyıl sonu sınavları sonucunda mezun olan öğrencilerin mezuniyet tarihi, akademik takvimde belirlenen yarıyıl sonu sınavlarının son günüdür.

b) Lisans programlarından bütünleme sınavları sonucunda mezun olan öğrencilerin mezuniyet tarihi, akademik takvimde belirlenen bütünleme sınavlarının son günüdür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

9/7/2016

29765

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/10/2017

30211

2-

7/2/2018

30325

3-

1/10/2018

30552

4-

3/7/2019

30820

5-

26/1/2020

31020