27 Eylül 2020 Tarihli ve 31257 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Atılım Üniversitesi İhale Yönetmeliği

––  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Kadir Has Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oksidentalizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/09/2020 Tarihli ve 9566-1, 9566-2, 9568, 9575 Sayılı Kararları

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.