21 Eylül 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31251

YÖNETMELİK

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (EKOSEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 24/3/2002 tarihli ve 24705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – EKOSEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim altyapısı kullanılarak eğitim programları planlar, paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenler ve koordinasyonunu sağlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.