20 Eylül 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31250

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (ANKUZEM)

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 25/3/2002 tarihli ve 24706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.