5 Eylül 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31235

TEBLİĞ

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

YER ALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE

UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 3/6/2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Taahhütnamenin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Türkiye İş Kurumu tarafından ödenen kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan çalışanların dışında kalan çalışanlar ve kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan sürelerin dışında kalan süreler için ödenmesi gereken ücretlerin tarafımızca ödendiğini,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2020

31144